Ochrana osobních údajů – GDPR

Ochrana osobních údajů – GDPR

Přečtěte si, jak zacházíme s vašimi údaji podle Všeobecných zásad ochrany osobních údajů (GDPR).

Kdo sbírá data

 

Vaše osobní údaje shromažďují:

Barbora Urbánková Pavlů

Hlávkova 860, Liberec 14, 46014, Česká republika

IČ:06339166

Kontaktní email: info@banannachair.com

 

Jaké údaje a proč shromažďujeme?

 

Kontakt a poptávka po zboží nebo službách

V našem kontaktním formuláři shromažďujeme vaše jméno, e-mail, název společnosti, registrační číslo DPH, identifikační číslo, identifikační číslo DPH, daňové identifikační číslo, číslo EORI, webovou adresu, telefonní číslo, fakturační adresu, vaši otázku jako součást budoucího plnění smlouvy, abychom mohli připravit návrh řešení.

 

Objednávka zboží a služeb

Vzhledem k tomu, že smluvní a právní závazky shromažďujeme od vás následující informace: vaše jméno, e-mail, název společnosti, registrační číslo DPH, identifikační číslo, identifikační číslo, daňové číslo, EORI číslo, webovou adresu, telefonní číslo, fakturační adresu, údaje o bankovním účtu, abychom mohli řádně zpracovat Vaši objednávku a vydat daňové doklady.

 

 

Jak dlouho uchováváme tato data?

 

Zaslání dotazu nebo poptávky: po dobu 2 let.

Objednávka: po dobu stanovenou zákonem.

 

Na co máte nárok?

 

Zeptejte se, jaká data zpracováváme, za jakým účelem, do jaké míry, jak dlouho a kdo k nim má přístup.

Můžete požádat o opravu nebo smazání těchto údajů.

Můžete požádat o ukončení odesílání e-mailových zpráv.

 

Kde se můžete obrátit?

 

Pokud se domníváte, že zpracováváme vaše údaje v rozporu s platnými zákony, kontaktujte nás.

Pokud nejste s vaší stížností spokojeni, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.


Sdílení a přenos osobních údajů (příjemci osobních údajů)

 

Příjemci osobních údajů

Můžeme sdílet osobní údaje shromážděné shora popsanými metodami s třetími stranami, které poskytují určité služby související s prodejem našich výrobků a služeb, dodávkou, zpracováním objednávek, administrativní podporou nebo použitím softwaru. Tyto osoby jsou tedy v postavení zpracovatelů osobních údajů. Osobní údaje můžeme sdílet zejména: a) s našimi obchodními zástupci a řidiči, kteří s Vámi mohou komunikovat za účelem plnění smluvních závazků mezi společností xxxxxxxxxxxxxxx a zákazníkem, včetně objednání a dodání objednaného zboží; b) s dodavateli našich informačních systémů, kteří mohou mít v některých případech přístup k vašim osobním údajům; c) s externími právníky, pokud je to nezbytné pro vymáhání pohledávek nebo pro ochranu našich oprávněných zájmů.

 

Záruky

Do procesů zpracování osobních údajů jsme uzavřeli procesory osobních údajů, které zaručují přinejmenším stejnou úroveň ochrany vašich osobních údajů jako tyto zásady ochrany osobních údajů.

 

Bezpečnost dat

Zavedli jsme a udržujeme potřebná technická a organizační opatření, vnitřní kontroly a procesy informační bezpečnosti v souladu s nejlepšími obchodními praktikami tak, aby odpovídaly potenciálnímu riziku pro vás jako subjektu údajů. Současně bereme v úvahu současný stav ochrany osobních údajů před náhodnou ztrátou, zničením, změnami, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem. Tato opatření mohou mimo jiné zahrnovat přijetí přiměřených kroků k zajištění odpovědnosti zaměstnanců, kteří mají přístup k vašim údajům, školení zaměstnanců, pravidelné zálohování, postupy obnovy dat a řízení incidentů, ochrana softwaru zařízeními, na kterých jsou uložena osobní data.